TESTATTU KEHITYS ON FAKTAA - MUU VAIN ARVAILUA

Perus testipakettimme on tarkkaan mietitty kokonaisuus nimenomaan palloilulajeissa tarvittavien ominaisuuksien kartoittamiseksi. Testit voi totta kai myös räätälöidä joukkueiden toiveiden mukaan. Kriittisiä tekijöitä palloilijoille ovat lähtönopeus, suunnanmuutos sekä voimantuotto. 

Lähtönopeuden testaamiseen meillä on käytössä välineet (mm. Chronojump Race Analyzer), jotka antavat tarkkaa dataa testattavan ensimmäisestä liikkeestä alkaen. Saamme tuloksina muun muassa kiihtyvyyden, nopeuden ja voimantuoton, sekä tietenkin loppu- ja väliajat. Suunnanmuutostesteissä hyödynnämme mm. videoanalyysiä sekä maalikameraa. Voimantuoton testaaminen riippuu hieman testattavista, eli ovatko he sen ikäisiä, että käytämme testeissä lisäpainoja. Perinteisten hyppyjen ja kuntopallon heittojen lisäksi käytämme testaamiseen voimantuottomittaria (RepOne 3d Motion Sensor) ja monipuolista ponnistusmattoa (Boscosystem Contact Platform), jolla voi mitata myös useamman hypyn voimia ja korkeutta sekä syvyyshypyt. Vanhempien urheilijoiden kanssa testaamme voimantuottoa eri liikkeissä myös lisäpainoilla.

Joukkue saa testitulokset selkeänä ja muokattavana excel-tiedostona, josta voi vetää johtopäätöksiä niin yksilö kuin joukkuetasollakin. Tarvittaessa autamme testitulosten analysoinnissa. Testaamisessa olennainen tekijä on jatkuvuus ja mahdollisimman samat olosuhteet testistä toiseen. Tämän vuoksi tarjoamme ensisijaisesti testausta tiloissamme, mutta voimme tulla myös muualle asiakkaan näin toivoessa.

Ideaalitilanteessa urheilijat testataan 3-4 kertaa vuodessa, jolloin voidaan riittävällä tarkkuudella arvioida yksilön ja joukkueen kehitystä, valmennuksen sekä harjoittelun onnistumista ja niin edelleen. Tämä näkyy myös hinnoittelumallissamme. Ensimmäinen testaus maksaa 30€/osallistuja, toinen 25€ ja tätä useammat testit kymmenen kuukauden sisällä ensimmäisestä kerrasta 20€. Suositeltu ryhmäkoko testauksille on 10-30 osallistujaa. 

Koska testaukset ovat yksittäisiä tapahtumia ja osallistujia suhteellisen paljon, tarvitaan toteutukseen riittävästi tilaa ja aikaa. Tämän vuoksi tarjoamme testitapahtumia ensisijaisesti arki-iltapäivisin. Uskomme tämän olevan tehokas ratkaisu myös seuroille, koska tapahtuma ei vaadi teiltä tiloja, eikä seuravalmennuksenkaan läsnäolokaan ole välttämätöntä. Iltapäivän testitapahtuma ei myöskään estä lajiharjoituksia saman päivän iltana. Koulunkäynnin kannalta enintään parin tunnin poissaolo on tehokkaampaa, kuin viettää pari päivää Urheiluopistolla.

Uskomme vahvasti testausosaamiseemme, sekä siihen että voimme välineidemme ja testipatteriemme avulla tuottaa seuroille ja joukkueille harjoittelun kautta hyödyllistä dataa. Testausta voidaan täydentää myös kumppanimme Tapanilan Terveyden kehonkoostumus-, lihastasapaino- sekä liikkuvuustesteillä.